English


Contact us

Address: 1F., No.318, Zhongjian W. Rd., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-5-532-9185
Fax: +886-5-533-5827
Mobile: +886-910-688-291
Tax ID number: 72582075
E-mail: jingshiunfirm @ gmail.com